CultuurPlus

Een programma voor elke school
Voor het 3e jaar kunnen Flevolandse scholen meedoen met CultuurPlus, het programma dat scholen de kans biedt hun cultuuronderwijs een extra impuls te geven. Meedoen met CultuurPlus betekent dat je vanuit je wensen en ambities een volgende stap kunt zetten in cultuureducatie. Er is een matchingsbedrag per leerling beschikbaar en je krijgt passende begeleiding van je intermediair. Door deelname aan CultuurPlus kun je kiezen uit inspirerend cultuuraanbod van je intermediair. Je kunt ook meer activiteiten en lessen organiseren voor je leerlingen in samenwerking met cultuurmakers. Ook biedt het aanvullende scholingsmogelijkheden voor jou als leerkracht.

CultuurPlus sluit aan bij wat je school al doet aan cultuureducatie
Is CultuurPlus iets voor jouw school? Als school bepaal je samen met je intermediair hoe je meedoet. Je kunt instappen in een van de drie treden:

  • Trede 1
    Voor scholen die in een verkennende, aanbod-gestuurde fase zitten en CultuurPlus gebruiken om een sterker en passender cultuuraanbod voor haar leerlingen samen te stellen.
  • Trede 2
    Voor scholen die hun cultuuronderwijs al goed op orde hebben en dit verder willen ontwikkelen door met een cultuurmaker een cultuurproject of -traject op maat uit te voeren.
  • Trede 3
    Voor scholen die hun cultuuronderwijs al heel goed hebben staan en dit verder willen verdiepen en borgen, en dit met een cultuurmaker in meerdere  jaren gaan realiseren.

Provinciale cultuurontmoeting
Je hebt elk jaar dat je school deelneemt aan CultuurPlus recht op een busrit naar een provinciale cultuurontmoeting:

Meer informatie over CultuurPlus kun je vinden op www.cultuur.plus.

Enthousiast geworden?
We vertellen je graag meer over de kansen, mogelijkheden en voorwaarden om deel te kunnen nemen aan CultuurPlus. Neem contact op met Monica Sierat (adviseur/coördinator cultuureducatie): m.sierat@muzischcentrum.nl.