Muziek Groep3-4

Een tas vol liedjes

Met je klas oefen je een liedje uit de tas. Vervolgens maak je er met bewegingen en muziekinstrumenten een leuke presentatie van voor een zelf te kiezen publiek. Aan bod komen de domeinen componeren/improviseren, zingen, bewegen, spelen, muziek noteren en luisteren.

Deze module bestaat uit 3 lessen: een voorbereidende les (door de leerkracht op school), een workshop (1 uur door een vakdocent in de klas) en een verdiepende les (door de leerkracht op school).

Bij de modules hoort een lesbrief met aanvullend lesmateriaal, zoals muziek, filmpjes en PowerPoints. De contactpersoon van de school ontvangt 4 weken voor de workshopdatum een herinneringsmail met vermelding van de downloadsite.

Kosten module € 88.

 

Docent: vakdocent muziek