Muziek Groep7-8

Urban Rap

Rappers gebruiken muziek om hun verhaal te vertellen. In deze module leer je hoe rap is ontstaan en welke invloed rap heeft in deze tijd. Je gaat aan de slag met tekst, beat en performance bij het maken van een eigen rap en sluit af met een live performance.

Deze module bestaat uit 3 lessen: een voorbereidende les en een verdiepende les (door de leerkracht op school) en een workshop (1 uur door een vakdocent in de klas).

Bij de modules hoort een lesbrief met aanvullend lesmateriaal, zoals muziek, filmpjes en PowerPoints. De contactpersoon van de school ontvangt 4 weken voor de workshopdatum een herinneringsmail met vermelding van de downloadsite.

Kosten module € 88.

Docent: vakdocent muziek