Muziek Groep1-2Groep3-4Groep5-6Groep7-8

Trajecten (kort & lang)

Een traject is altijd maatwerk, waarbij de vraag van de school centraal staat. Voor een korte of langere periode verzorgt een vakdocent kunstlessen in de klas. Als leerling en leerkracht krijg je meer tijd om je te verdiepen en te bekwamen in een kunstdiscipline. Plezier staat hierbij centraal: het spelend leren. Ook kan de vakdocent coaching op maat geven aan de leerkracht en/of het team.

Betekenisvolle activiteiten
Wij bieden gevarieerde, leerzame, uitdagende en actuele lessen die we graag afstemmen op de themawensen van de school. De lessen sluiten aan bij TULE, door SLO. In de muzieklessen wordt zowel klein als groot instrumentarium gebruikt, zoals Orff instrumenten, ukeleles, djembés, boomwhackers en keyboards. In elke les komen meerdere van de volgende zes domeinen aan bod: zingen, spelen, bewegen, luisteren, lezen en noteren, componeren en improviseren. In de beeldende lessen onderzoek je diverse technieken, zoals tekenen, schilderen, boetseren en construeren. Je leert beeldaspecten als kleur, vorm, lijn, ruimte en compositie bewust gebruiken om je ideeën vorm te geven. Ook het samen kijken naar en praten over beeldende producten uit de omgeving is onderdeel van elke les.

Waar staan wij voor?

  • Plezier in het samen doen en maken.
  • Kwalitatief cultuuronderwijs gewaarborgd in een doorlopende leerlijn.
  • Embodied learning: wat je leert via je lichaam vergeet je niet.
  • Klas@Kunst houdt regelmatig contact tussen de school en de vakdocent voor een goede afstemming tussen wens en aanbod. Naar behoefte kunnen de resultaten besproken worden tijdens een evaluatiemoment.

Carrousel van activiteiten of dagproject
Kunstlessen in één of meerdere disciplines kunnen ook samen een carrousel van activiteiten of een dagproject voor de hele school vormen met een centraal thema. Heel geschikt voor het samen vieren van een jubileum of andere feestelijkheden! Thema en inhoud is maatwerk en stemmen we af op de wensen van de school.

Prijs: € 77 per uur.

Docent: nader te bepalen