Even voorstellen… Rachel Onstwedder

docent beeldend

Rachel Onstwedder is docent beeldend bij het Muzisch Centrum. Ze studeerde in 2013 af bij Artez in Zwolle als illustrator. Na verloop van tijd ontdekte ze dat ze niet gelukkig werd van alleen maar in haar eentje zitten tekenen. De illustratrice besloot daarop haar onderwijsbevoegdheid te halen om haar kennis en kunde over te kunnen dragen aan anderen.

Rachel had gedacht vooral te willen werken met middelbare scholieren, maar ontdekte in de praktijk dat ze veel meer affiniteit had met het basisonderwijs. “Jonge kinderen zijn nog onbevangen en vaak fantasierijk. Dat vind ik een fijn uitgangspunt. Bovendien staan de meeste basisscholen enorm open voor mijn visie en aanpak.”

De creatieve lessen die ze als kunstvakdocent in het primair onderwijs mag geven, vult Rachel graag naar eigen inzicht in. Zodat de kinderen niet slechts ‘aan het knutselen’ zijn, maar echt nadenken over wat zij zelf willen maken. En dat is ook precies haar aanpak voor de kunstlessen van het Muzisch Centrum. “Bij mij worden er nooit voorgekauwde werkjes gemaakt. Ik geef wel een opdracht met kaders, maar leg daarna het initiatief juist bij het kind zelf. Ik vraag hoe ze het aan willen pakken en welk materiaal ze daarvoor nodig hebben.” Op deze manier stimuleert Rachel zowel het creatief denken, als de ontwikkeling van technische vaardigheden. “Door met verschillende dingen – zoals bijvoorbeeld verf, krijt en ecoline – te werken, ontdekt het kind zelf wat de mogelijkheden van het materiaal zijn. En hoe je daar met de juiste technieken invloed op hebt.”

Kinderen kunnen in hun vrije tijd bij het Muzisch Centrum terecht om een cursus ‘beeldend’ te volgen. Rachel ontmoet er vooral kinderen die graag met hun handen werken. Ze vertelt: “Als kind vond ik creatief bezig zijn ook geweldig. Het gaf me ontspanning en het was een fijne uitlaatklep. Precies dat zie ik nu weer terug in de kinderen die de lessenreeks beeldend van het Muzisch Centrum volgen.”

Rachel vindt het belangrijk om in haar lessen te benadrukken dat zelf iets creëren niet te maken heeft met presteren. “Het gaat er bij mij niet om wie de mooiste dingen maakt. Iets mooi vinden is immers nogal subjectief. Ik probeer de kinderen te leren dat ze met respect over hun eigen werk, maar ook over elkaars ideeën en creaties spreken.” Niet oordelen, maar bewonderen dus.

Soms raakt een kind wel eens gefrustreerd wanneer een creatie niet aan het idee voldoet dat het kind er zelf vooraf van had. Rachel geeft aan dat het dan zinvol is te achterhalen wat het kind eigenlijk had willen maken. Aan een creatie is in principe nooit iets goed of fout, benadrukt ze. Toch is het volgens haar wel interessant om te onderzoeken waar het in zo’n geval mis is gegaan. “Iets lukt bijvoorbeeld niet, omdat het kind een bepaalde techniek nog niet beheerst. Of er is materiaal gebruikt dat ongeschikt bleek voor de toepassing. In beide gevallen is er een oplossing, alleen niet dezelfde. Dat inzicht is een waardevol leermoment voor het kind.”

Door zelf te creëren en daarmee dingen uit te proberen worden kinderen vindingrijk. Het oplossingsgericht denken wordt in de cursus beeldend van het Muzisch Centrum aangezet. Daarbij is het maken van keuzes, fantasie en ook af en toe samenwerken nodig. De ogen van Rachel sprankelen: “Juist daarom is beeldend werken helemaal van deze tijd. Jonge kinderen leren zo spelenderwijs waardevolle 21-eeuwse vaardigheden. Die ze de rest van hun leven kunnen benutten. Hoe mooi is dat?”

tekst: Ingeborg Venema