Lesmateriaal

Het lesmateriaal bij het aanbod Klas@Kunst voor het primair onderwijs is te vinden via onze lesmateriaal portal: lesmateriaal.muzischcentrum.nl.
De contactpersoon ontvangt 4 weken voor aanvang van de module, workshop of activiteit een herinneringsmail met daarin de link voor het downloaden van het bijbehorende lesmateriaal.