Lesdag en -tijd gaan in overleg.

Kosten leerlingen t/m 20 jaar: 20 minuten les € 15,- en 30 minuten les € 17,-. Volwassenen: 20 minuten les € 20,- en 30 minuten les € 30,-.

Theorieboekjes
Theorieboekjes zijn voor € 5,- per stuk verkrijgbaar bij de balie van het Muzisch Centrum.

De lessen starten in week 36 – 2022; bij later instromen wordt het lesgeld naar rato aangepast. Het lesgeld is afhankelijk van leeftijd, lesduur, groepsgrootte en frequentie. Bekijk het tariefoverzicht muziek.

Ander cursusaanbod voor dit instrument: Groot koper op proef.

Theorieboekjes
Theorieboekjes zijn voor € 5,- per stuk verkrijgbaar bij de balie van het Muzisch Centrum.

Theorieboekjes
Theorieboekjes zijn voor € 5,- per stuk verkrijgbaar bij de balie van het Muzisch Centrum.

Theorieboekjes
Theorieboekjes zijn voor € 5,- per stuk verkrijgbaar bij de balie van het Muzisch Centrum.

Repetitiedata: 5 en 20 september, 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 december 2022, 2, 16 en 30 januari, 13 en 27 februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 april, 15 en 29 mei, 12 juni 2023.