Inschrijven

Klas@Kunst

Alle scholen voor primair en speciaal onderwijs ontvangen de brochure voor schooljaar 2022-2023 halverwege mei per post. Bekijk de brochure online of op deze website.

Digitaal inschrijven
Inschrijven voor activiteiten van Klas@Kunst doe je met ingang van schooljaar 2022-2023 digitaal. De inschrijvingen dienen uiterlijk 10 juni 2022 in ons bezit te zijn.

Inschrijven Klas@Kunst ’22-’23