Missie & Visie

Cultuurbedrijf Noordoostpolder

Sinds 1 januari 2015 hebben het Muzisch Centrum, Theater ’t Voorhuys, Museum Schokland en Kunstuitleen Emmeloord hun krachten gebundeld. Onder de paraplu van Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder bouwen we gezamenlijk mee aan een creatieve samenleving in de Noordoostpolder door de inwoners op gastvrije, prikkelende en verbindende wijze kunst, cultuur en erfgoed te laten beleven.

Missie 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder maakt op inspirerende en ondernemende wijze kunst, cultuur en erfgoed toegankelijk voor iedereen in de Noordoostpolder, door een breed palet aan cultuuraanbod te faciliteren, regisseren en programmeren.

Visie 
Cultuurbedrijf Noordoostpolder opereert vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur het leven verrijkt. Door de cultuursector in de Noordoostpolder te laten bloeien, bevorderen we de leefbaarheid en dragen we bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De inspanningen die Cultuurbedrijf Noordoostpolder levert, werpen zowel op individueel niveau als voor de hele gemeenschap waardevolle vruchten af.