Theater GroepPO Groep 5-6

Slapstick

Met deze theatervorm ga je vooral aan de slag met het gebruik van je lijf. Met weinig woorden, maar des te meer met het effect van je houding, bewegingen, gebaren en uitdrukking. Zo creëer je komische situaties en word je bewuster van je lichaamstaal.

Deze module bestaat uit 3 lessen: een voorbereidende les (door de leerkracht op school), een workshop (1 uur door een vakdocent op school in speellokaal) en een verdiepende les (door de leerkracht op school).

 

Bij de modules hoort een lesbrief met aanvullend lesmateriaal, zoals muziek, filmpjes en PowerPoints. De contactpersoon van de school ontvangt 4 weken voor de workshopdatum een herinneringsmail met vermelding van de downloadsite.

Kosten module € 80,-.

Docent: nader te bepalen