Gedragscode

Gedragscode Muzisch Centrum

Emmeloord, 14 juni 2022

Beste leerlingen, cursisten, docenten, ouders van leerlingen, medewerkers en vrijwilligers,

De afgelopen periode heeft de media vol gestaan met berichten over seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Naar aanleiding van deze berichten stellen wij onszelf nu ook extra de vraag of we met elkaar voldoende zorgen en borgen dat er een cultuur is binnen het Muzisch Centrum waar iedereen zich veilig voelt om te werken en cursussen of lessen te volgen. Zijn we voldoende alert? We hopen van harte dat dit binnen het Muzisch Centrum het geval is en zo wordt ervaren. Echter, deze aanname kunnen en willen we niet zomaar doen; daarom grijpen we dit moment aan om er extra bij stil te staan.

Een veilige plek waar je een les, cursus of workshop kunt volgen is cruciaal. Alle docenten, medewerkers en vrijwilligers hebben een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Speciaal voor leerlingen en cursisten heeft het Muzisch Centrum een externe vertrouwenspersoon waar elke cursist of leerling terecht kan bij het vermoeden van een misstand op het gebied van agressie en geweld, fraude, ongewenste intimiteiten en overige schending van een wettelijk voorschrift.

De naam van onze externe vertrouwenspersoon is Ingrid Blaauw en je kunt haar als volgt bereiken:

Mobiel: 06-22411070
E-mail: blaauwi@kpnmail.nl