Over ons

Muzisch Centrum

Het Muzisch Centrum is het centrum voor cultuureducatie en amateurkunst in de Noordoostpolder. Circa 1200 leerlingen volgen wekelijks lessen muziek, beeldende kunst, theater en dans. Daarnaast verzorgen wij een breed kunstaanbod voor het primair en voortgezet onderwijs in de regio.

Kwaliteitscertificaat CBCT
Het Muzisch Centrum heeft in 2020 een kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). De CBCT toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties. We hebben hiermee de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten op een juiste manier worden uitgevoerd en aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.