Het team

Muzisch Centrum

Marcel Jansen 
Directeur-bestuurder

Annette van Dongen
Hoofd educatie

Rob Bredewout
Manager bedrijfsvoering & projectcoördinator cross-overs

Radboud Hafkamp
Beleidsmedewerker

Nellie Leentjes
Medewerker P&O

Karin van der Weerd
Controller

Koenie Wind
Coördinator administratie
Muzisch Centrum, Kunstuitleen

Annemarie de Boer
Marketing & PR

Monica Sierat
Adviseur & coördinator cultuureducatie (primair onderwijs)

Marlot Hendriks
Adviseur & coördinator cultuureducatie (primair en voortgezet onderwijs)

Rachel Onstwedder
Medewerker educatie, coördinator en docent beeldend

Hester Kornelis
Coördinator en docent beeldend

Myriam Keijzer
Coördinator en docent beeldend

Marie José van den Berg
Coördinator Amateurkunst Eut de Kunst Urk

Jelna Copinga
Financiële administratie

Jessica Jansen
Cursistenadministratie

Fiona Ekkelenkamp
Cursistenadministratie

Rene Willemsen
Conciërge

Edward Molag
Conciërge

Elly Lubben
Horeca