Primair onderwijs

Klas@Kunst

Waarom kunst en cultuur op school?
Niet elk kind maakt van huis uit kennis met kunst, cultuur en (lokaal) erfgoed. Gelukkig is cultuureducatie op school de afgelopen tien jaar echt een begrip geworden en wordt de waarde van kunstonderwijs ook ingezet voor een rijke, brede ontwikkeling van kinderen. Kunst doet dan ook een beroep op belangrijke 21e eeuwse vaardigheden, zoals creatief en kristisch denken, samenwerken en communiceren.

Kwalitatief programma
De landelijke regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) en de bijbehorende gelden, die de school per leerling van de overheid ontvangt, legt hiervoor sinds 2013 een stevige basis. Klas@Kunst geeft hier invulling aan met een kwalitatief programma, dat inhoudelijk verbonden is met de kerndoelen van het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie. De activiteiten van Klas@Kunst worden professioneel begeleid door onze enthousiaste vakdocenten, met elk hun eigen specialiteit. Vaak zijn de activiteiten goed te verbinden met grotere thema’s en vakoverstijgende opdrachten. En natuurlijk is er daarna de mogelijkheid om in de vrije tijd door te gaan. Onze benadering is zo dicht mogelijk bij het kind zelf en stelt leerlingen in staat zich te verwonderen, te ontdekken en te maken.

Welke bouwstenen kies je als school?
Klas@Kunst biedt losse workshops/voorstellingen, modules, korte en/of langere trajecten. Ook kunnen we deskundigheidsbevordering bieden voor teams en leerkrachten of helpen met het ontwikkelen van een leerlijn. Heb je specifieke wensen of maatwerkvragen, laat het ons dan weten!

Hoe bekostig je cultuureducatie voor jouw school?
Vanuit de lumpsum ontvangt elke school een bedrag voor duurzame onderwijsverbetering. Hiervan is € 16,86 (incl. € 3 voor museumbezoek) per leerling bestemd voor cultuureducatie. Daarnaast bevat de lumpsum ook een bijdrage van € 111,53 per school en € 4,65 per leerling voor culturele activiteiten, de aanschaf van een methode of materiaal of scholing voor het personeel over cultuureducatie.

Scholen zijn vrij om meer te besteden aan cultuureducatie, bijvoorbeeld om leerkrachten te professionaliseren ten aanzien van cultuureducatie of doorgaande leerlijnen te ontwikkelen. NPO-gelden die de school ontvangt mogen ook ingezet worden t.b.v. cultuureducatie. Kijk voor een volledig overzicht van landelijke financiële kaders op cultuureducatieflevoland.nl.