Tarieven

Bekijk hier het actuele tariefoverzicht muziek en dans: jaarcursussen, orkesten, koren en ensembles. De tarieven van de verschillende korte cursussen en het aanbod beeldend en theater vind je op de pagina van de cursus zelf.

Tarieven in euro’s, geldig voor seizoen 2022-2023.

SOORT MUZIEK CURSUSLeeftijdscategorie
6 t/m 12 jaar
LAB op locatie (6 lessen)38,-
Play-in’ op locatie (6 lessen)70,-
6 t/m 17 jaar
Jaarcursus
36 Groepslessen (ook op locatie)
2 leerlingen in 30 min.
3 leerlingen in 45 min.
4 of meer leerlingen in 60 min. Indien mogelijk en uitsluitend voor beginners!
 

335,-

Jaarcursus Individueel / Duo

Instrumentaal/vocaal

36 lessen per seizoen

t/m 20 jaar21 jaar e.o.
20 min. individueel462,-753,-
30 min. individueel693,-1.113,-
40 min. duoles (2 lln. in 40 min.)462,-753,-
20 min. per 14 dagen, vanaf 21 jaar (18 lessen)nvt407,-
30 min. per 14 dagen, vanaf 14 jaar (18 lessen)353,-568,-
40 min. per 14 dagen, vanaf 14 jaar (18 lessen)462,-753,-
Opleiding leden HaFaBra

36 lessen per seizoen

t/m 20 jaar21 jaar e.o.
20 min. individueel320,-413,-
30 min. individueel (C + D fase)428,-601,-
Ensembles
Piu Mosso orkest

30 repetities per seizoen

t/m 20 jaar21 jaar e.o.
Leerlingen Muzisch Centrum98,-185,-
Niet-leerlingen147,-185,-
Opstaporkest

30 repetities per seizoen

t/m 20 jaar21 jaar e.o.
Uitsluitend leerlingen Muzisch Centrum82,-nvt
Popkoren

30 lessen per seizoen

nvt228,-
Huur instrumenten (per maand)17,-

 

TARIEVEN DANS, LOCATIE EMMELOORD

DANS JAARCURSUSSENt/m 20 jaar21 jaar e.o
Groepslessen, 45 minuten (36 lessen)205,-n.v.t.
Groepslessen, 60 minuten (36 lessen)272,-413,-
Groepslessen, 75 minuten (36 lessen)341,-516,-

Het Muzisch Centrum houdt zich het recht voor om bij (te) weinig deelname aan korte cursussen of ensembles het tarief of de lestijd daarop aan te passen. De lessen starten in week 36 – 2022; bij later instromen wordt het lesgeld naar rato aangepast.

De inschrijving van bovengenoemde cursussen (jaarcursussen) wordt per 1 augustus van het betreffende cursusjaar stilzwijgend verlengd.

Betalingsmogelijkheden:

  • binnen 14 dagen na ontvangst factuur
  • het volledige bedrag in 1 keer via automatische incasso
  • het verschuldigde bedrag in 6 termijnen via automatische incasso: oktober, november en december 2022, februari, maart en april 2023. Afschrijving vindt plaats rond de 25e van de maand.

BTW
Alle tarieven zijn inclusief BTW. Lessen voor leerlingen onder 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Dit is in de genoemde tarieven verwerkt.

Gezinskorting
Wanneer meerdere kinderen binnen een gezin een jaarcursus muziek en/of dans volgen is gezinskorting van toepassing. Het 1e kind betaalt 100%, het 2e (en volgende) kind 90%. Korting wordt per kind toegepast op één cursus (laagste tarief). Bij tussentijdse uitschrijving komt de korting te vervallen. De gezinskorting is van toepassing op de volgende muziek jaarcursussen t/m 20 jaar: 20 min. individueel, 30 min. individueel, 40 min. duoles, 30 min. per 14 dagen en 40 min. per 14 dagen.

Meedoen-regeling
Voor mensen met een smallere beurs bestaat de MEEDOEN-regeling van de gemeente Noordoostpolder. Ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen een bijdrage (350 euro per jaar) aanvragen voor elk van de inwonende (pleeg)kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Er is ook een MEEDOEN-regeling voor 65+ers en chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen. Met de MEEDOEN-bon kun je (een gedeelte van) de kosten voor deelname aan een cursus betalen. Deze bon kun je rechtstreeks inleveren bij het Muzisch Centrum.