Tarieven

Bekijk hier het actuele tariefoverzicht jaarcursussen muziek en dans. De tarieven van de orkesten en ensembles, verschillende korte cursussen en het aanbod beeldend vind je op de pagina van de cursus zelf.

Tarieven seizoen 2023-2024
voor inwoners van de gemeente Noordoostpolder

 

Jaarcursus 36 groepslessen (ook op locatie)6 t/m 17 jaar
2 leerlingen in 30 minuten€378
3 leerlingen in 45 minuten€378
4 of meer leerlingen in 60 minuten€378
Indien mogelijk en uitsluitend voor beginners!
Jaarcursus individueel instrumentaal/vocaal
(36 lessen per seizoen)
t/m 20 jaar21 jaar e.o
20 min. individueel€504€799
30 min. individueel€756€ 1.198
20 min. per 14 dagen (18 lessen), vanaf 21 jaarn.v.t.€ 399
30 min. per 14 dagen (18 lessen), vanaf 14 jaar€ 378€ 599
Opleiding leden HaFaBra
(36 lessen per seizoen)
t/m 20 jaar21 jaar e.o.
20 min. individueel€360€ 479
30 min. individueel (C+D fase)€540€ 719

Huur instrumenten (per maand) € 20.

Tarieven seizoen 2023-2024
voor inwoners overige gemeenten

 

Jaarcursus 36 groepslessen (ook op locatie)6 t/m 17 jaar
2 leerlingen in 30 minuten€495
3 leerlingen in 45 minuten€495
4 of meer leerlingen in 60 minuten€495
Indien mogelijk en uitsluitend voor beginners!
Jaarcursus individueel instrumentaal/vocaal
(36 lessen per seizoen)
t/m 20 jaar21 jaar e.o
20 min. individueel€660€799
30 min. individueel€990€1.198
20 min. per 14 dagen (18 lessen), vanaf 21 jaar€330€399
30 min. per 14 dagen (18 lessen), vanaf 14 jaar€495€599
40 min. per 14 dagen (18 lessen), vanaf 14 jaar€660€799
Opleiding leden HaFaBra
(36 lessen per seizoen)
t/m 20 jaar21 jaar e.o.
20 min. individueel€660€799
30 min. individueel (C+D fase)€990€1.198

Huur instrumenten (per maand) € 20.

Dans
Jaarcursus dans
(36 lessen per seizoen)
t/m 20 jaar21 jaar e.o
Ballet 1 (groepsles, 45 min.)€236n.v.t.
Ballet 2|3 (groepsles, 60 min.)€313n.v.t.
Ballet 4|5, productiegroep 1 (groepsles, 60 min.)€313n.v.t.
Ballet 6|7, productiegroep 2 (groepsles, 60 min.)€313€473

Het Muzisch Centrum houdt zich het recht voor om bij (te) weinig deelname aan korte cursussen of ensembles het tarief of de lestijd daarop aan te passen. De lessen starten in week 37 – 2023; bij later instromen wordt het lesgeld naar rato aangepast.

De inschrijving van bovengenoemde cursussen (jaarcursussen) en enkele orkesten/ensembles (het Piu Mosso Orkest en popkoor Together) wordt per 1 augustus van het betreffende cursusjaar stilzwijgend verlengd.

Betalingsmogelijkheden:

  • binnen 14 dagen na ontvangst factuur
  • het volledige bedrag in 1 keer via automatische incasso
  • het verschuldigde bedrag in 8 termijnen via automatische incasso: oktober, november en december 2023, januari februari, maart, april en mei 2024. Afschrijving vindt plaats rond de 25e van de maand.

BTW
Alle tarieven zijn inclusief BTW. Lessen voor leerlingen onder 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Dit is in de genoemde tarieven verwerkt.

Gezinskorting
Wanneer meerdere kinderen binnen een gezin een jaarcursus muziek en/of dans volgen is gezinskorting van toepassing. Het 1e kind betaalt 100%, het 2e (en volgende) kind 90%. Korting wordt per kind toegepast op één cursus (laagste tarief). Bij tussentijdse uitschrijving komt de korting te vervallen. De gezinskorting is van toepassing op de volgende muziek jaarcursussen t/m 20 jaar: 20 min. individueel, 30 min. individueel, 40 min. duoles, 30 min. per 14 dagen en 40 min. per 14 dagen.

Regiotoeslag
Cursisten die niet woonachtig zijn in de gemeente Noordoostpolder betalen voor een aantal lesvormen met ingang van seizoen 2023-2024 een toeslag.

Meedoen-regeling
Voor mensen met een smallere beurs bestaat de MEEDOEN-regeling van de gemeente Noordoostpolder. Ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen een bijdrage (350 euro per jaar) aanvragen voor elk van de inwonende (pleeg)kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Er is ook een MEEDOEN-regeling voor 65+ers en chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen. Met de MEEDOEN-bon kun je (een gedeelte van) de kosten voor deelname aan een cursus betalen. Deze bon kun je rechtstreeks inleveren bij het Muzisch Centrum.