Tarieven

Bekijk hier het actuele tariefoverzicht jaarcursussen muziek en dans. De tarieven van de orkesten en ensembles, verschillende korte cursussen en het aanbod beeldend vind je op de pagina van de cursus zelf.

Tarieven seizoen 2024-2025
voor inwoners van de gemeente Noordoostpolder

 

Jaarcursus 36 groepslessen 6 t/m 17 jaart/m 20 jaar21 jaar e.o
2 leerlingen in 30 minuten€ 406,50
3 leerlingen in 45 minuten€ 406,50
4 of meer leerlingen in 60 minuten€ 406,50
Indien mogelijk en uitsluitend voor beginners!
Duoles 40 minuten (2 leerlingen)€ 542€ 869
Jaarcursus individueel instrumentaal/vocaal
(36 lessen per seizoen)
t/m 20 jaar21 jaar e.o
20 min. individueel€ 542€ 869 |
€ 799**
30 min. individueel€ 813€ 1.303 |
€ 1.198**
20 min. per 14 dagen (18 lessen), vanaf 21 jaarn.v.t.€ 434 |
€ 399**
30 min. per 14 dagen (18 lessen), vanaf 14 jaar€ 406,50€ 652 |
€ 599**
40 min. per 14 dagen (18 lessen), vanaf 14 jaar€ 542€ 869 |
€ 799**
** Op dit tarief is jongvolwassenenkorting van toepassing (21 t/m 25 jaar)
Opleiding leden HaFaBra
(36 lessen per seizoen)
t/m 20 jaar21 jaar e.o.
20 min. individueel€ 387€ 528
30 min. individueel (C+D fase)€ 580,50€ 791

Huur instrumenten (per maand) € 20.

Tarieven seizoen 2024-2025
voor inwoners overige gemeenten

 

Jaarcursus 36 groepslessen 6 t/m 17 jaart/m 20 jaar21 jaar e.o
2 leerlingen in 30 minuten€ 557,25
3 leerlingen in 45 minuten€ 557,25
4 leerlingen in 60 minuten€ 557,25
 Indien mogelijk en uitsluitend voor beginners!
Duoles 40 minuten (2 leerlingen)€ 743€ 899
Jaarcursus individueel instrumentaal/vocaal
(36 lessen per seizoen)
t/m 20 jaar21 jaar e.o
20 min. individueel€ 743€ 899
30 min. individueel€ 1.114,50€1.349
20 min. per 14 dagen (18 lessen), vanaf 21 jaarn.v.t.€ 450
30 min. per 14 dagen (18 lessen), vanaf 14 jaar€ 557,25€ 674
40 min. per 14 dagen (18 lessen), vanaf 14 jaar€ 743€ 899
Opleiding leden HaFaBra
(36 lessen per seizoen)
t/m 20 jaar21 jaar e.o.
20 min. individueel€ 743€ 899
30 min. individueel (C+D fase)€ 1.114,50€ 1.349

Huur instrumenten (per maand) € 20.

Dans
Jaarcursus dans
(36 lessen per seizoen)
t/m 20 jaar21 jaar e.o
Ballet 1 (groepsles, 45 min.)€ 254n.v.t.
Ballet 2|3 (groepsles, 60 min.)€ 336n.v.t.
Ballet 4|5, productiegroep 1 (groepsles, 60 min.)€ 336n.v.t.
Ballet 6|7, productiegroep 2 (groepsles, 60 min.)€ 336€ 520

Het Muzisch Centrum houdt zich het recht voor om bij (te) weinig deelname aan korte cursussen of ensembles het tarief of de lestijd daarop aan te passen. De lessen starten in week 37 – 2024; bij later instromen wordt het lesgeld naar rato aangepast.

De inschrijving van bovengenoemde cursussen (jaarcursussen) en enkele orkesten/ensembles (het Piu Mosso Orkest, popkoor Together, Slagwerkgroep Flevosticks) wordt per 1 augustus van het betreffende cursusjaar stilzwijgend verlengd.

Betalingsmogelijkheden:

  • binnen 14 dagen na ontvangst factuur
  • het volledige bedrag in 1 keer via automatische incasso
  • het verschuldigde bedrag in 8 termijnen via automatische incasso: oktober, november en december 2024, januari februari, maart, april en mei 2025. Afschrijving vindt plaats rond de 25e van de maand.

BTW
Alle tarieven zijn inclusief BTW. Lessen voor leerlingen onder 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Dit is in de genoemde tarieven verwerkt.

Gezinskorting
Wanneer meerdere kinderen binnen een gezin een jaarcursus muziek en/of dans volgen is gezinskorting van toepassing. Het 1e kind betaalt 100%, het 2e (en volgende) kind 90%. Korting wordt per kind toegepast op één cursus (laagste tarief). Bij tussentijdse uitschrijving komt de korting te vervallen. De gezinskorting is van toepassing op de volgende muziek jaarcursussen t/m 20 jaar: 20 min. individueel, 30 min. individueel, 40 min. duoles, 30 min. per 14 dagen en 40 min. per 14 dagen.

Regiotoeslag
Cursisten die niet woonachtig zijn in de gemeente Noordoostpolder betalen voor een aantal lesvormen met ingang van seizoen 2024-2025 een toeslag.

Meedoen-regeling
Voor mensen met een smallere beurs bestaat de MEEDOEN-regeling van de gemeente Noordoostpolder. Ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen een bijdrage (350 euro per jaar) aanvragen voor elk van de inwonende (pleeg)kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Er is ook een MEEDOEN-regeling voor 65+ers en chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen. Met de MEEDOEN-bon kun je (een gedeelte van) de kosten voor deelname aan een cursus betalen. Deze bon kun je rechtstreeks inleveren bij het Muzisch Centrum.

Rekenvoorbeeld
Hieronder een voorbeeld wat je lesgeld per maand kan zijn.

Lesgeld jaarcursus muziek 20 minuten 36 lessen onder de 21 jaar: €504,00
Maximale aantal termijnen per cursusjaar: 8 termijnen
Termijnbedrag per maand: €63,00 (504/8=63)

Let op: Het lesgeld is afhankelijk van je leeftijd, aantal lesminuten, en de gemeente waarin je woont.
Let op: het termijnbedrag is óók afhankelijk van het aantal termijnen waarin je betaald. Bij later instromen wordt het aantal termijnen aangepast.